Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία σε ποινικές υποθέσεις και αναλαμβάνει τη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τη σύνταξη μηνύσεων – εγκλήσεων, απολογητικών υπομνημάτων, διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και παράσταση στα ποινικά δικαστήρια.