Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό δίκαιο - Εταιρίες

  • Στον τομέα του εμπορικού δικαίου, το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη και επιμέλεια κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων.
  • Στον τομέα του εταιρικού δικαίου, το γραφείο μας προσφέρει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μίας επιχείρησης, από τη σύσταση και λειτουργία της έως τη λύση της, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σύνταξης καταστατικών, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνουμε:

  • Έλεγχοςσύνταξη και τροποποίηση καταστατικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. Α.Ε. κ.λ.π.).
  • Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου
  • Έλεγχος και Σύνταξη Καταστατικών Φαρμακείων (Ίδρυση και λειτουργία Φαρμακείου – Φαρμακευτική νομοθεσία).
  • Σύνταξη και Σύσταση Καταστατικών Ναυτιλιακής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) Ν. 3182/2003 – ΦΕΚ 220/12-09-2003.
  • Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατάθεση εμπορικών σημάτων (trademarks).