Διαφορές από συνιδιοκτησία (17 § 3)

Διαφορές από συνιδιοκτησία (17 § 3).